هنر مردن


: امین شفیعی
: (به ترتیب حروف الفبا) امیرپاکان پاکی، میترا پهلوان علمداری، محیا جوان، امین شفیعی، شهرزاد شوشتری، محمد مهدی هاتفی
محل اجرا : خانه نمایش مهرگان – سالن دو
  ۲۴ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد
 ۱۹:۱۵
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: رضا هاتفی

: ایمان مومنی
: زهرا شریعتی
: مرجآن شاکری
: امین شفیعی
: امین کرانی
: حمید سلامی
: میلاد الهی، محمد دل ریش
: شهرزاد شوشتری
: احسان محمدی، پریسا ضیا سعیدی
: امیر هاتفی، مهدی رنجبر، میلاد انجمنی
: مرجان شاکری

هنر مردن از بین رفته،مثل هنر زندگی،همانطور که زندگی کردن هنر میخواد مردن هم هنر میخواد. پس من بستری فراهم کردم تا انسان ها مرگ باشکوهی داشته باشند

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.