ورودی ۸۹


تئاتر فستیوال

: محسن احتشامی
: میلاد احتشامی، صیاد آیینه وند، فرانک جلیلی، سمن قناد، محمد نوحیان
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۲۱ مهر تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸
  ۲۱:۱۵
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
: امیر نعمانی
: ماهرخ سلیمانی پور
: احمد طهرانی فرد
: امیرپوریا مسعودنیا
: یاسمن مومنی
: مارال سوری
: معصومه جاوید
: شهرزاد رویائی
: مهدی جوان بخت، رهام شناسا
: صادق زرجویان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.