پاپا اتللو


تئاتر فستیوال

: فرزین نوبرانی (برداشتی آزاد از اتللو، اثر شکسپیر)
: فرزین نوبرانی، سحر جمالی
: (به ترتیب ورود به صحنه) امیر فراهانی، فرزاد برهمن، شبنم اسکندری، عباس علیرضا، مرسده افشاری پور، امیر محمد تاتاری، شایان رحمانی
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: مهرداد بها الدینی
: فریار سادات حسینی
: علی کلانتری
: مهتاب دهاقین، کوشان هاشمی فرد
: مژده افسری
: فرزین نوبرانی
: سمیه فراهانی
: افسانه خلفی، ثمین سالک
: سپیده امیری
: نسیم ملکی
: ساره مهجوبیان
: فرزین نوبرانی
: فریبا جدیدی
: شهر آشوب مفتاحی
: سوره قدمی، مهشاد رضایی مجد
: مهدی همتی
: مهرنوش خرم
: علی رضا زندیه

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.