پنجره ای بر بادها


%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7

:  احمد ناظر زاده کرمانی
:  سیروس کهوری نژاد
:  سیروس کهوری نژاد، هدی نوری زاده
محل اجرا: خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۰۶ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
تلفن:۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
: روزیه کهوری نژاد
: علی سینا رضا نیا
: سیروس کهوری نژاد
: سهیلا جوادی
: سبا سلیمانی
: روزبه کهوری نژاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.