پنجره شکسته


تئاتر فستیوال
: حمیدرضا نعیمی
: سعید داخ
: محمدرضا چرختاب، مرجان فریدی، الهه پورجمشید، علیرضا عسگری، صائب دادو، مسعود رمضان پور، ویدا شکروی، صدف بیرامی، سعید داخ
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا: سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
 بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: مجید داخ
: آوا عبدالهی
: محمدرضا آزاد
: محمد صادقی

سه اپیزود از قصه‌های ریموند کارور: قصه های صمیمیت، فیل و عمارت قدیمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.