پچ پچه های پشت خط نبرد


تئاتر فستیوال

: علیرضا نادری
: اشکان خیل‌نژاد
: (به ترتیب حروف الفبا) محمد اشکان‌فر، سینا بالاهنگ، حمید رحیمی، کیوان ساکت‌اف، محمدهادی عطایی، مهدی فریضه، امیراحمد قزوینی، نوید محمدزاده

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ تا شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۲:۳۰
مدت اجرا: ۱۲۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: اشکان خیل نژاد
: رضا حیدرى
: محمد غلامى
: علی شهبازی
: اردشیر رستمی
: آرمان کوچکی
: راحیل مرشدی
: داوود ونداده، محمدرضا رشیدى
: محمد قدس
کاری از گروه تئاتر تازه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.