پیچک


: سید صادق فاضلی
: حمید رضا بلورچی
: علیرضا علیمحمدی، مریم آقابراری، علیرضا حاصلی مراد، کسری کاریان، رها جسمانی و میر منصور کاظمی
 
محل اجرا: موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
  ۲۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد
 ۲۱
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
 
: سعید دولتی
: فاطمه سرلک 
: علیرضا دزفولی 
: کسری کاریان 
: سحر حسامی
: نرگس ولایتی
: عماد سالگی

 

بر اساس نمایشنامه شب بیست و یکم محمود استاد محمد

پدری پسر و عروس خود را که معتاد به مصرف هروئین هستند در زیرزمین منزل خود محبوس نموده ….

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.