چرنوبیل


تئاتر فستیوال

: علیرضا منوچهری نسب
: (به ترتیب ورود) سعید محبوبی، پدرام زمانی، حمید مهدیار، ملیکا جباری، محب آبیاری، علیرضا منوچهری نسب، مبین سپاس زاده، فرشته مختاری آذر، الهه تنهایی، حامد سوری
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۹۶۸۴۴۳
  ۱۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
: حمید اسدی مهر ، مهرداد باقر زاده
: سپهر بیگلری
: محب آبیاری
: الهه تنهایی
: رضا عبدالهی
: حمید مهدیار، داریوش مشتاقی
: مجتبی کاظمی
: حمید مهدیار، متین احتیاط کار
لطفا با لباس گرم وارد شوید.
از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۲ سال خودداری نمایید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.