چیزهای سرد


: رامین اکبری
: حمیدرضا بداغی، مژده دایی، آوا شریفی، سیما صادقی، احسان قره داغی، سعید نادری، علی نورانی، نغمه معنوی
محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۲۴ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد
 ۱۹
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: سمانه افکاری
: مجموعه فرهنگی هنری عمارت روبرو
: امید غفاری، فاطمه مقدسی، امیرحسین اربابی، امیرحسین غفاری
: نرگس بهروزیان
: منا ناطقی
: حسام صالح بیگ
: مصطفی جلمبادانی
: حسین اکبری
: مهرداد مصلحی
: معصومه رضایی
: بابک احمدی
خانواده‌ای در حال برگزاری مراسم مرگ مادرشان هستند.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.