کابوس حضرت اشرف


تئاتر فستیوال

: حسین پاکدل
: ایمان افشاریان
: (به ترتیب ورود به صحنه) حمیدرضا نعیمی، آرش فلاحت پیشه، بهنام شرفی، محمد صادق ملک، سوده شرحی، مهدی پاکدل، عاطفه رضوی، نیکی مظفری، صالح لواسانی، مجتبی بابایی فرد، امیرکاوه آهنین جان، کورش تهامی

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۱۲۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: ایمان افشاریان، مهدی پاکدل
: ابراهیم اثباتی
: ماریا حاجیها
: سوده شرحی
: رضا حیدری
: یحیی پاکدل
: نورالدین حیدری ماهر
: ایمان یزدی
: یاسمین برزگری
: مهران انامی
: فرهاد محمد صادق
: علی پالیزدار
: اختر تاجیک، امیر خدامی، الهام خالقیان
: مریم نراقی
: حامد ابراهیمی (ویلن، کمانچه، ویلن آلتو)، سحر صفاری (تنبک، بندیر، پرکاشن)، ابراهیم اثباتی (سه‌تار)

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.