کات داگ


: مصطفی فراهانی
: ( به ترتیب حروف الفبا) شایلین اسدالهی، بهراد سلاح ورزی، مهان عرافی، پویا عربگری، محسن قزل سفلو، کیمیا کاوند
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۴ مرداد تا ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سید محمد مساوات
: ایمان اشراقی
: آرمان خوزستانی
: ابراهیم نائیج
: پریسا احراری
: پوریا اخوان
: هانی عبدالمجید
: علیرضا میرانجم
: تینا بخشی
: سمانه احمدی مطلق
: مریم دیهول
: محمد نوحی
: عمران هاشمی
: سجاد نجاتی
: امیرذوالجلالی، امیر علی آبادی
: سارا ثقفی

گروهی در حال ساخت فیلمی هستند که داستان متفاوتی با بیرون فیلم (نمایش) دارد.رفته رفته فضای فیلم بر فضای نمایش تاثیر می گذارد و آنرا دستخوش تغییرات عجیبی می کند.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.