کار هنرپیشه روی خود


: نادر خوش بخت
: نادر خوش بخت
 
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
   ۱۶ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد
: ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰۰۰۰ تومان
 

 

: حسن مهاجر 
: مجتبی فتاحی 
: امین اسفدیار 
: حسین خزایی، آنالی شکور 
: الناز قادر پور 
: نادر خوش بخت 
: میثم خاوری 
: گلناز مشتاقیان 
: حسن مهاجر
: مهرداد افشار، محسن الماسی 
: مهرداد افشار 
: حمید نادری

 

گروه تئاتر ژوان

یک ساعت از زندگی یک بازیگر در یک موقعیت خاص در خانه اش حوالی غروب.

 

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.