کاصل ۴۴ قانون اساسی


تئاتر فستیوال

: مریم اسماعیلی، حسین فرخزاده
: مریم اسماعیلی
: سها آردم، امین محمودی، پیروز محمدی، مریم علی‌یار
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن:۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
 : ۱۱ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸
  ۲۰:۳۰ و ۱۹:۰۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: علی فرازی، مهسا صابری
: خورشید شیخوند
: حسام حسینی
: امید سعیدی
: پوریا باباعلیپور
: یاسمن باقری
: محمد نوحی
: حامد رسول ابادی
: ندا کاوندی، مهران عشریه

ساعت اجرای نمایش «اصل ۴۴ قانون اساسی» از تاریخ ۱۱ تا ۲۱ مهر ساعت ۲۰:۳۰ و از تاریخ ۲۲ مهر تا ۳ آبان ساعت  ۱۹:۰۰ خواهد بود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.