کافه سایه


تئاتر فستیوال
: ابراهیم عادل نیا
: مجید واحدی زاده
: مجید واحدی زاده، علی دانش، فرشید سلامت، بهار دالوند، حسین نوروززاده، حسین نصیری
محل اجرا: تماشاخانه سه‌نقطه – سالن استاد رکن‌الدین خسروی
میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۹۵۲۴۴۰
دوره اجرا:  چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ تا شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: گروه تتاتر فروغ
: کیوان باقلاچی
: فاطمه سیمزاری
: رامین قاسمی
: محمد رضا عرفانی
: علی فرازی
: حسین نصیری
: وحید حسن وند
: هادی فکری
: مجید واحدی زاده

 

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.