کامالوکا


تئاتر فستیوال

: احمد سیاه رستمی
: محسن موسوی خواه
: سجاد شفیعی فر، صالح لواسانی، آرش لشکری، احمد سیاه رستمی، محسن موسوی خواه

محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۰۹ تا ۲۷ آبان ۱۳۹۸
  ۲۰:۳۰
  ۳۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

: میترا غزلی زاده
: زهرا آذرخش
: یاسمین اقدامی
: امیر پارسائیان مهر
: حمید شفقتی (گروه تئاتر مارکت)
: مینا قنبری
: امیرحسین دهاقین
: مریم هاشم زاده
: رضا صبور
: امید دولتخواه
: رضا صالحی
: مرتضی ابرازه
: احمد سیاه رستمی، محسن موسوی خواه
: مجید کریمی زاده
: محمد جواد عبداللهی
: پریچهر ژیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.