کدو زری


تئاتر فستیوال
: راضیه برومند، گیتی مرتضوی
: محمد اعلمی
: (بازی دهندگان و بازیگران): فروزان بهرام پور، محمد لقمانیان، سلمان فرخنده، نازنین حقیری، حمیدرضا قربانی

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: یکشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: علی بی نیاز، بهار فرزی، محسن لقمانیان
: ابراهیم شاکری
: غزاله محتشم
: علی اعلمی
: علی اعتصامی فر
: محمد اعلمی، علی اعتصامی فر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.