کلفت‌ها (فاطمه صارمی، سپیده صیفوری)


تئاتر فستیوال

: ژان ژنه
: سپیده صیفوری و فاطمه صارمی
: الناز تاریخی، فاطمه صارمی، سپیده صیفوری
محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: وحید مهدی زاده

“کلفت ها” ی ژان ژنه بر اساس جنایت واقعی دو خواهر خدمت کار به نام پاپن است که بانوی خود را می‌کشند و قطعه قطعه می‌کنند. ژنه که خود از مطرودین جامعه بوده ظاهر جنایی نمایش را پس می‌زند و نمایش را به صحنه ای جادویی بدل می‌کند.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.