کُوکُوی گردن دراز


تئاتر فستیوال

: مهدی مقیمی اسفندآبادی
: ملیحه مقیمی اسفندآبادی، محسن صفری، سمیه سلمانی، رسول استواری
: حسین ابراهیم زاده، صوفیا عرفانی، پوریا تجلی طهرانی، مهلا لونی، مبین حدادی، مایا رحمانیان، شارمین شاهمرادی، آوا سادات طباطبایی، فاطمه نوشاد، محمدرضا مقیمی اسفندآبادی
محل اجرا: تالار هنر
 میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده
تلفن:۸۸۸۴۷۲۷۲ – ۸۸۳۰۶۶۴۰
  شهریور و مهر ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: رامین عبدالهی
: محسن صفری.
: مهبد فیضی
: امید انصاری
: مریم رادپور
: هدی رودبار
: منصوره کریمی
: کیوان ضیاپور
: ریحانه مطهری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.