گالیله (نازنین زهرا رفیعی)


تئاتر فستیوال

: برتولت برشت
: نازنین زهرا رفیعی
: مینا رمضانی، کیوان محمدی، آوا متوقع، سپیده علیزاده، بی‌تا مهدی زاده، راشین دیدنده، سحر کشتکار
محل اجرا: تالار مولوی – سالن بزرگ
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: حمید سمندریان

: مرتضی حسین زاده
: محمدحسین زیکساری
: بهراد جوانبخت
: عاطفه شکری
: مرتضی حسین زاده
: نازنین زهرا رفیعی
: یاسمن مرادی
: فایزه منوچهری
: بهنود اناری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.