گفت‌ و‌ گوى برجاى‌ ماندگان


تئاتر فستیوال

: محمد زارعى
: میلاد شجره
: رضا بهبودى، محمد صادق ملک، باران کوثرى، محسن نورى، محمد خاکساری، امین اسلامی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن دو
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: جهانگیر کوثرى، محمد حسن معجونی
: نرگس فرشی
: مجتبی جمشیدی
: امید رضایى
: عطا ابتکار
: استودیو نواى شهر پارسیان (آیدین اُلفت)
: انوشیروان آریا
: محمد رسولى
: بهروز سیفى، وحید قربانیان
: باران کوثری
: محسن قرائى
: محمدرضا حسین زاده
: نوشین جعفرى
: شکوه احمدی
: سمانه حسینی
: سمیه خواسته، فریبا کوچکى
: سمانه حسینى، متین گودرزى
: آزاده ملک زاده
: تانیا یزدانى
: آریان امیرخان (فیلم نیوز)
: تهران تیاتر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.