گنجشکک اشی مشی


گنجشکک اشی مشی

: محسن عظیمی
: علی حاجیلو
: سعید عظیمی، الهام اصغری، دنیا گفتاری، محدثه نویانی، زهرا صفری، محمودساعی

 

محل اجرا: موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان نجات الهی (ویلا)، کوچه مراغه، پلاک ۲، طبقه ۳، موسسه فرهنگی و هنری گندم
تلفن: ۸۸۸۰۸۰۱۷-۸
دوره اجرا: جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: رضا آشفته
: محمودساعی
: زهراصفری
: عادل رحمتی، بهناز علیزاده، سرور ریحاوی پور
: علی حاجیلو
: شاهین فتحی
: امین سلیمانی
: پیمان دریاورز، محمودساعی
: سعیدعظیمی، علی حاجیلو
: بنیامین صیادی نیا، مینا حسینی
: بنیامین صیادی نیا
: محمدسیانکی، امید اولیایی
: گروه هنری هماهنگ

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.