گوهر نیل


تئاتر فستیوال

: مجید امرایی
: علیرضا دهقانی، وحیده قوهستانی

 

محل اجرا: تئاترشهر – کارگاه نمایش
 آدرس سالن تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  چهارشنبه ۰۱ دى ۱۳۹۵ تا چهارشنبه ۲۲ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
 بها بلیت: ۱۲,۰۰۰ تومان

 

: مهراب رستمی
: زهرا جعفری
: سید مهدی فرجامی
: سید محمد فرجامی
: پیمان شیخی
: ابراهیم حسینی
: آرزو آزاد پور
: هدا دیلمی، باربد طولابیداستانی تغزلی با شیوه ای متفاوت، برگرفته از داستان یوسف و زلیخا
ما در این نمایش ما کار بزرگی نکرده ایم و مدعی تحول نییستیم اما متفاوت هستیم، انسان و عروسک در یک جا یکی می شوند و آن دنیای نمایش است در نمایش گوهر نیل این دنیا را تجربه کنید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.