تاریخ انتشار : ۲۳ - شهریور - ۱۳۹۵   بخش : گالــری تصــاویر

گزارش تصویری اجراخوانی “گالیله” به کارگردانی سحران راشد

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، اجراخوانی “دادگاه فِهمه، متهم گالیلئو گالیله”به کارگردانی سحران راشد در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد .

مهرداد ضیائی، آرزو نبوت، مجتبی مظفری، شیوا طاهری، رضا افشار، نیکو ترخانی، رها آرشید، بابک باقری، بنفشه ریاضی، سمیه قانعی، سمیرا خلیلی، پوریا کاوه، ارشیا نجیمی، کاظم هژیر آزاد نقش خوانی این اجرا را بر عهده داشتند .

عکاس : الناز امیرخانی

ejra khanie galile

[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7580.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7583.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7584.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7587.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7599.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7607.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7609.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7611.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7615.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7627.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7628.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7643.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7647.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7648.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7664.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7667.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7674.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7676.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7678.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7681.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/ejra-khanie-galile/thumbs/thumbs_dsc_7668.jpg]نظر شما:

نمــا فــستیوال