تاریخ انتشار : ۱ - شهریور - ۱۳۹۵   بخش : گالــری تصــاویر

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه دومین “مهرواره تئاتر ماه”

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، روز گذشته ، ۳۱ مرداد ماه مراسم افتتاحیه دومین “مهرواره تئاتر ماه”  با حضور مدیران و هنرمندان عرصه ی تئاتر در حوزه هنری برگزار شد .

عکاس : الناز امیرخانی

eftetahie mehrvare teatre mehr

[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6245.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6247.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6244.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6174.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6176.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6181.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6184.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6193.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6196.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6197.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6208.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6209.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6210.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6213.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6216.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6221.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6223.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6225.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6227.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6229.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6235.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6239.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/eftetahie-mehrvare-teatre-mehr/thumbs/thumbs_dsc_6242.jpg]نظر شما:

نمــا فــستیوال