تاریخ انتشار : ۳ - شهریور - ۱۳۹۵   بخش : عکس مبارک 16 - گالــری تصــاویر

گزارش تصویری نمایش خیابانی “صندوق بازی” به کارگردانی امید اجاقی

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش خیابانی “صندوق بازی” به نویسندگی و کارگردانی امید اجاقی در شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی مبارک در محوطه باز تئاتر شهر اجرا شد .

عکاس : عارف محمدینظر شما:

نمــا فــستیوال