تاریخ انتشار : ۲۰ - اسفند - ۱۳۹۴   بخش : اخــبار برگزیده - گالــری تصــاویر

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت هنرمندان درگذشته سال ۹۴

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، مراسم بزرگداشت هنرمندانی که در سال ۹۴ درگذشته اند با عنوان “آیین چراغ خاموشی نیست” ، چهارشنبه شب ، ۱۹ اسفند ماه با حضوران مدیران و هنرمندان عرصه های مختلف هنر در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد .

عکاس : عارف محمدی

 

bozorgdashte honarmandane dargozashte

[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0024.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0033.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0042.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0045.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0049.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0053.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0068.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0080.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0083.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0104.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0112.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0129.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0162.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0171.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0185.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0191.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0194.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0204.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0214.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0230.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0243.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0250.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0255.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/bozorgdashte-honarmandane-dargozashte/thumbs/thumbs_dsc_0261.jpg]نظر شما:

نمــا فــستیوال