تاریخ انتشار : ۳۰ - خرداد - ۱۳۹۵   بخش : گالــری تصــاویر

گزارش تصویری نمایشنامه خوانی “مراسم قطع دست در اسپوکن” به کارگردانی عباس غفاری

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، عصر دیروز ، شنبه ۲۹ خرداد ماه ، نمایشنامه “مراسم قطع دست در اسپوکن” و به کارگردانی عباس غفاری برای پاسداشت ۲۰ سال فعالیت بهناز جعفری در عرصه ی تئاتر در پردیس چهارسو خوانش شد .

بهناز جعفری ، فرزین صابونی ، وحید آقاپور ، هومن کیایی و عباس غفاری نقش خوانی این نمایشنامه را بر عهده داشتند .

 

عکاس : مرجان سادات هاشمی

 

namayeshname khanie maraseme ghate dast dar espoken

[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3269.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3270.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3286.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3294.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3331.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3333.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3335.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3342.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3344.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3348.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3351.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3353.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3358.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3363.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3370.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3378.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3384.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3387.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3406.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3422.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3440.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3441.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/namayeshname-khanie-maraseme-ghate-dast-dar-espoken/thumbs/thumbs_dsc_3459.jpg]


نظر شما:

نمــا فــستیوال