تاریخ انتشار : ۱۰ - شهریور - ۱۳۹۵   بخش : عکس مبارک 16 - گالــری تصــاویر

گزارش تصویری نمایش خیابانی “لیرخان” به کارگردانی ریحانه باغبادی

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش خیابانی “لیرخان” به نویسندگی ندا فرمانی و کارگردانی ریحانه باغبادی از تهران در شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی مبارک محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا شد .

عکاس : نسترن داوودینظر شما:

نمــا فــستیوال