۲۴


تئاتر فستیوال

: امیر حسین بصیر
: امیر‌حسین بصیر، سجیه آشوری
: محمد رضا سلطانی

 

محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا: ۲۰:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: فرشته برنا
: سپیده یزدانی
: کوثر دری نژاد
: تینا جعفری
: آگهی گرام Agahigram
: فاطمه محمدی

هر فرد در ذهن خود فضایی دست نیافتنی و مبهم دارد که برای میل به آن، تنها از ابزار خیال بهره می گیرد. قصه در سلول یک زندان روایت می شود. مردی سی ساله که به جرم کشتن ۲۴ زن، شب اعدام خود را سپری می کند و بزرگترین خبرنگار جنایی شهر که یک زن می باشد، برای گرفتن آخرین مصاحبه به سلول او می آید. مرد توسط زندانبان‌ها به زنجیر کشیده شده تا خطری زن را تهدید نکند، اما…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.