سگ خوری


تئاتر فستیوال
: محمدرضا قلی پور
: داود کرد بچه
: پارسا مشتاقی، هاله بهبودی، فرزانه حیدری‌ها، مهدی اسدی، حمیدرضا عادلی، ترانه فسخودی

 

محل اجرا: تماشاخانه تتماج
خیابان طالقانی، خیابان بهار شمالی، کوچه یزدان نیاز، پلاک ۳۴، طبقه۳، هلیا فیلم، تماشاخانه تتماج
تلفن: ۷۷۶۰۱۷۹۰-۷۷۵۰۱۹۷۳
دوره اجرا:  دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
شماره هماهنگی و رزرو: ۰۹۱۲۹۰۵۲۱۶۴

 

: فرزانه حیدری‌ها
: پروین شفیعی
: مهران حاج فرج الله
: وحید سقلی
: محمد اصغری
: عطیه بیات
: داود کرد بچه
: سهیل مشهوری
: سیما حیدری
: وحید سقلی

گروه داکور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.