بخش : گالــری تصــاویر


تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “زال و رودابه”


نمایش خیابانی "مجلس زال و رودابه" کاری از محمد حاج محمدی از کرج در چهارمین روز جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش خیابانی "مجلس زال و رودابه" کاری از محمد حاج محمدی از کرج در چهارمین روز در بخش جوانه های نمایش ایرانی هجدهمین جشنو ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری از شب چهارم قهوه خانه نمایش های ایرانی


چهارمین شب بخش قهوه خانه نمایش های ایرانی جشنواره نمایش های آیینی و سنتی به گزارش تئاتر فستیوال ، بخش قهوه خانه نمایش های ایرانی یکی از بخش های جنبی هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی می باشد که هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در فضای باز تالار وحد ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “جی جی بی جی”


نمایش خیابانی "جی جی بی جی" کاری از علیرضا حیدرپور از شیراز در محوطه تئاتر شهر اجرا شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش خیابانی "جی جی بی جی" کاری از علیرضا حیدرپور از شیراز در چهارمین روز هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در محوطه تئاتر ش ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “گرگیعان”


 نمایش خیابانی "گرگیعان" به کارگردانی عبدالله حلیات در چهارمین روز از جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش خیابانی "گرگیعان" به نویسندگی و کارگردانی عبدالله حلیات در چهارمین روز از هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در محوطه تئ ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “تیر ماه سیزده شو”


 نمایش خیابانی "تیر ماه سیزده شو" به کارگردانی غنچه شکوهیان در چهارمین روز جشنواره در محوطه تئاتر شهر اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش خیابانی "تیر ماه سیزده شو" به نویسندگی و کارگردانی غنچه شکوهیان از آمل در چهارمین روز از هجدهمین جشن ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “میهمانی امام حسین(ع)”


نمایش خیابانی “میهمانی امام حسین(ع)” به کارگردانی محمد حسین سنجوقی در سومین روز جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال  ، نمایش خیابانی “میهمانی امام حسین(ع)” به کارگردانی محمد حسین سنجوقی  در سومین روز از هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و س ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “داول کشی”


نمایش خیابانی “داول کشی” به کارگردانی مرتضی اسدی مرام در سومین روز جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال  ، نمایش خیابانی “داول کشی” به نویسندگی هواس پلوک و کارگردانی مرتضی اسدی مرام در سومین روز از هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در محو ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “اتفاقی در شهر”


نمایش خیابانی “اتفاقی در شهر” به کارگردانی نسیم یاقوتی در سومین روز جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال  ، نمایش خیابانی “اتفاقی در شهر” به کارگردانی نسیم یاقوتی در سومین روز از هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در محوطه تئاتر شهر اج ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “خیمه شب بازی”


نمایش خیابانی “خیمه شب بازی” به کارگردانی مرتضی شیخ احمد خمسه در سومین روز جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال  ، نمایش خیابانی “خیمه شب بازی” به کارگردانی مرتضی شیخ احمد خمسه در سومین روز از هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در محوطه تئ ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “آیین های گامرون”


نمایش خیابانی “آیین های گامرون” به کارگردانی مرضیه آزادی خالص در سومین روز جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال  ، نمایش خیابانی “آیین های گامرون” به نویسندگی احمد شنبه نیا و کارگردانی مرضیه آزادی خالص در سومین روز از هجدهمین جشنواره نمایش ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “میر نوروزی”


نمایش خیابانی "میر نوروزی" به کارگردانی یوسف شاه حسینی در دومین روز جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال  ، نمایش خیابانی "میر نوروزی" به نویسندگی و کارگردانی یوسف شاه حسینی در دومین روز از هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در محوطه ت ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “آیین عروسی آذربایجان”


 نمایش خیابانی "آیین عروسی آذربایجان" به کارگردانی شلاله آخوند زاده در دومین روز جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال  ، نمایش خیابانی "آیین عروسی آذربایجان" به نویسندگی و کارگردانی شلاله آخوند زاده در دومین روز از هجدهمین جشنواره نمایش ها ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری از حواشی روز دوم بخش جوانه های نمایش ایرانی


بخش جوانه های نمایش ایرانی جشنواره هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود . به گزارش تئاتر فستیوال  ،  بخش جوانه های نمایش ایرانی هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ با اجراهایی از هنرمندان کودک و نوجوان در پارک ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری نمایش خیابانی “هیلوی”


نمایش خیابانی "هیلوی" به کارگردانی محمدرضا جعفری لفوت در دومین روز جشنواره اجرا شد . به گزارش تئاتر فستیوال  ، نمایش خیابانی "هیلوی" به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا جعفری لفوت از آستانه اشرفیه در دومین روز از هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و ...

تئاتر فستیوال
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

گزارش تصویری از شب دوم قهوه خانه نمایش های ایرانی


دومین شب بخش قهوه خانه نمایش های ایرانی جشنواره نمایش های آیینی و سنتی به گزارش تئاتر فستیوال  ، بخش قهوه خانه نمایش های ایرانی یکی از بخش های جنبی هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی می باشد که هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در فضای باز تالار وحدت ...