بخش : سی و چهارمینمعرفی دبیران سه بخش سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر


سعید اسدی، دبیر سی‌‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر طی احکامی جداگانه دبیران بخش‌های پوستر، عکس و بین‌الملل را منصوب کرد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، بر اساس این احکام امیر اسمی به عنوان دبیر ...

انتشـار فراخوان سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر فجر


فراخوان سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر فجر منتشر شد . به گزارش تئاتر فستیوال ، فراخوان سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر فجر با رویکرد توجه ویژه به اجرای عمومی ، برجسته سازی نقش جشنواره‌های تئا‌تر استانی ، بهره گیری از ظرفیت‌های موج ...