کلید واژه : آمار تماشاگران نمایش های روی صحنه


تئاتر فستیوال

اعلام آمار تماشاگران نمایش های روی صحنه تا پایان ۲۸ خرداد


سالن های مجموعه تئاتر شهر ، تالار هنر، سنگلج و خانه نمایش آمار تماشاگران خود را تا پایان روز ۲۸ خرداد اعلام کردند. به گزارش تئاتر فستیوال ، درحالی که تماشاخانه سنگلج با پایان دو اجرای «گرگ دختر» و «بر پهنه دریا» خود را برای اجراهای جدید آماد ...