کلید واژه : آناتولی واسیلیو


تئاتر فستیوال

پیام روز جهانی تئاتر به قلم آناتولی واسیلیو


پیام روز جهانی تئاتر در سال ۲۰۱۶ به قلم آناتولی واسیلیو کارگردان اهل روسیه منتشر شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، آناتولی واسیلیو کارگردان روس و بنیانگذار مدرسه هنرهای دراماتیک مسکو، پیام روز جهانی تئاتر را برای سال ۲۰۱۶ نوشته است. متن پیام به ا ...