کلید واژه : آنگاه«آنگاه آن نگاه» در عمارت رو به رو به صحنه می رود


فردا پنجشنبه ۱۱ بهمن «آنگاه آن نگاه» در عمارت رو به رو آغاز می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، «آنگاه آن نگاه» به طراحی امیرحسین آسانی و امیر کیانپور اجرای خود را از تاریخ 11 بهمن ماه در عمارت رو به رو آغاز خواهد کرد. ماهانا نریمانی، ساغر مسعودی، ...