کلید واژه : آیینیمعرفی داوران بخش نمایشنامه نویسی جشنواره نمایش های آیینی و سنتی


داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی با حکم دبیر این جشنواره معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره آیینی و سنتی اعلام شدند. داوود فتحعلی بیگی در احکام جداگانه ای هنگ ...