کلید واژه : ابوالفضل طبسی


تئاتر فستیوال
در گفت و گو با تئاتر فستیوال :

ابوالفضل طبسی : متاسفانه اکثر آیین های شادمانه رو به فراموشی است .


نمایش خیابانی " بزم و رزم " به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل طبسی از سبزوار از جمله نمایش هایی بود که در سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر در محوطه تئاتر شهر اجرا شد . به همین بهانه خبرنگار تئاتر فستیوال گفت و گویی با کارگردان این نمایش آیینی داشته است ...