کلید واژه : ارسال آثار۷۰۰ متن نمایشی به جشنواره تئاتر مقاومت ارسال شد


پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت با ارسال بیش از ۷۰۰ متن نمایشی روبرو شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، بیش از ۷۰۰ متن نمایشی به غیر از متون چاپ شده از سوی هنرمندان به بخش های مختلف پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (تئاتر صحنه ای، کودک و ...

مهلت نهایی ارسال آثار به جشنواره تئاتر فجر اعلام شد


مهلت ارسال آثار بخش های مختلف سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، دبیرخانه سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سررسید ارسال آثار را بار دیگر اعلام کرد. به این ترتیب مهلت ارسال آثار به بخش مرور تا 1 ...