کلید واژه : ارنواز صفری


تئاتر فستیوال

کیوان سررشته : میکرو تئاتر نیاز به حمایت مادی دارد .


در ادامه ی سلسله اجراهای فستیوال میکرولیو ، میکرو تئاتر "کشو" به نویسندگی ارنواز صفری و کارگردانی کیوان سررشته در تماشاخانه موج نو به روی صحنه رفت . کیوان سررشته که علاوه بر کارگردانی این اثر ، دبیری این فستیوال را نیز بر عهده دارد ، به خبرنگار تئا ...