کلید واژه : اعلام فهرست اجراهای نیم‌سال دوم سال ۹۵ تماشاخانه ایرانشهر«کچلو» به تماشاخانه ایرانشهر می رود


رضا کشاورز نمایش «کچلو» را در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا می کند. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «کچلو» به کارگردانی رضا کشاورز از ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می­ رود. در خلاصه ...

تئاتر فستیوال

اعلام فهرست اجراهای نیم‌سال دوم سال ۹۵ تماشاخانه ایرانشهر


شورای سیاست‌گذاری تماشاخانه ایرانشهر فهرست اجراهای نیم‌سال دوم سال ۹۵ را اعلام کرد. به گزارش تئاتر فستیوال ، شورای سیاست‌گذاری تماشاخانه فهرست اجراهای نیم‌سال دوم سال ۹۵ را اعلام کرد. بر اساس فهرست اعلام شده از سوی شورای سیاست گذاری تماشاخا ...