کلید واژه : افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر


تئاتر فستیوال

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر(۳)


مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سنگلج برگزار شد . به گزارش تئاتر فستیوال ، سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی روز گذشته کار خود را آغاز کرد و مراسم افتتاحیه این جشنواره به مناسبت پنجاهمین س ...