کلید واژه : اولین جشنواره تئاتر مهاجرین افغانستان مقیم ایران


تئاتر فستیوال

اولین جشنواره تئاتر مهاجرین افغانستان مقیم ایران برگزار شد


اولین جشنواره تئاتر مهاجرین افغانستان مقیم ایران با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاکدشت به میزبانی شهرستان پاکدشت برگزار شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، اولین جشنواره تئاتر مهاجرین افغانستان مقیم ایران با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسل ...