کلید واژه : اکبر ثابت کساییعلی اکبر ثابت کسایی درگذشت


علی اکبر ثابت کسایی ، پیشکسوت عرصه تئاتر بر اثر ایست قلبی درگذشت. صبح امروز « علی اکبر ثابت کسایی» از دانش آموختگان دانشکده هنر دانشگاه تهران و منتقد تئاتر در سن هفتاد سالگی درگذشت. کسایی از نسلی بود که در دانشکده هنرهای زیبا تاریخ سازصحنه و تصو ...