کلید واژه : ایوو برشان


تئاتر فستیوال

خانه موزه انتظامی میزبان “هملت در روستای مردوش سفلی” می شود


نمایش "هملت در روستای مردوش سفلی" از 18 مرداد ماه در خانه موزه انتظامی به روی صحنه می رود . به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش "هملت در روستای مردوش سفلی" به نویسندگی ایوو برشان و کارگردانی مهرداد خامنه اى از 18 مرداد ماه در خانه موزه انتظامی ...