کلید واژه : بابیک حجری


تئاتر فستیوال

معرفی کامل نمایش‌های کاربردی بخش خارج از صحنه جشنواره تئاتر فجر


به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش‌های کاربردی بخش خارج از صحنه (آف استيج) سي‌و‌ششمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر شامل هرگونه اجرا در محیط آزاد و بیرون از فضاهای متعارف تئاتری با رویکرد تغییر در قراردادهای اجرایی، مکان اجرا و شکل ارتباط با مخاطب است ...