کلید واژه : بازی رویداد فی


تئاتر فستیوال

« بازی رویداد فی»  به عمارت روبرو می آید


«بازی-رویداد فی» به طراحی و کارگردانی آناهیتا قرچه از 19 دی در تماشاخانه روبرو اجرا می شود . به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از مشاوررسانه این بازی رویداد ، «بازی-رویداد فی» به طراحی و کارگردانی آناهیتا قرچه از 19 دی در تماشاخانه روبه اجرا می شود. ب ...