کلید واژه : بخش‌های رقابتی نخستین جشنواره خصوصی «تئاتر عنوان»هیات داوران بخش‌های رقابتی جشنواره خصوصی تئاتر «عنوان» معرفی شدند


هیات داوران بخش‌های رقابتی نخستین جشنواره خصوصی «تئاتر عنوان» معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، محمد باقر نباتی مقدم ، دبیر این جشنواره گفت: داوری آثار راه یافته به بخش اجراهای تجربی توسط صابر محمدی، کریم عظیمی ججین و آیدین فرنگی انجام خواهد ...