کلید واژه : بخش مسابقه تئاتر خیابانیمعرفی هیات انتخاب بخش خیابانی جشنواره تئاتر فجر


هیات انتخاب بخش تئاتر خیابانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، دبیر سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر شهرام کرمی، حمیدرضا نعیمی و فارس باقری را به عنوان هیات انتخاب طرح های بخش مسابقه تئاتر خیابانی مع ...