کلید واژه : بررسی یک کتاب تازه در حوزه جامعه شناسی تئاتربررسی یک کتاب تازه در حوزه جامعه شناسی تئاتر


دومین نشست از رویدادهای رونمایی کتاب های تازه طبع شده در حوزه تئاتر با عنوان «کتاب نو» چهارشنبه ۲۵ دی ماه در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار می شود. به گزارش  تئاتر فستیوال به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، «کتاب نو» عنوا ...