کلید واژه : برنامه اجراهای جشنواره


سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛

برنامه اجراهای روز نوزدهم بهمن ماه


سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در روز شنبه ،  نوزدهم بهمن ماه با اجرای 20 نمایش در بخش های مختلف همراه است. به گزارش تئاتر فستیوال ، در روز شنبه ، نوزدهم بهمن ماه 7 نمایش در بخش صحنه ای، 7 نمایش در بخش خیابانی و 4 نمایش در بخش ب ...

برنامه اجراهای ششمین روز از سی و هفتمین جشنواره‌ تئاتر فجر


ششمین روز از سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اجرای 12 نمایش صحنه ای در  تالار های اصلی ، چهارسو , سایه، قشقایی مجموعه تئاتر شهر ، تئاتر مولوی ، تالار حافظ ، تالار فردوسی ، تالار های دکتر ناظزاده و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر، تالار ...

برنامه اجراهای پنجمین روز از سی و هفتمین جشنواره‌ تئاتر فجر


پنجمین روز از سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اجرای 9 نمایش صحنه ای در  تالار های چهارسو , سایه، قشقایی مجموعه تئاتر شهر ، تئاتر مولوی ، تالار حافظ ، تالار فردوسی ، تالار های دکتر ناظزاده و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر، تماشاخانه عبا ...